IOGT-NTO:s Distriktsstyrelse

Ordförande:
Kålle Kjellin
Rone Findarve 850
623 47 Hemse
Tel: 0702-49 88 34, 0498-48 33 88
E-post: kallekjellin@gmail.com

Vice ordförande:
Barbro Hällbom
Norra Kustvägen 24 A
623 77 Klintehamn
Tel: 0498-24 02 18
E-post: barbro.hallbom@gmail.com

Sekreterare:
Markus Strömbom
Signalgatan 14B
621 47 Visby
Tel: 070-25 50 946
E-post: markus.strmbom@telia.com

Kassör:
Markus Strömbom

Ledamöter:
Rune Malmros
Sanda Bjästavs
623 79 Klintehamn
Tel: 070-55 25 113
E-post: rune.malmros@telia.com

Cecilia Carlén

Solveig Magnusson

Valberedningen:
Hedvig Strömbom
Tel: 0730-47 67 09

Ronny Lithander

Christer Magnusson

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00