Sudrets kamratstöd 3651 Heimdall i Hemse

Föreningen har, om inget annat anges , sina träffar på Storgatan 20 i Hemse.

Ordförande: Kålle Kjellin 070-249 88 34

Kassör: Bengt Jakobsson 0738-444 163

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00