Nyheter

Återkommande föreningsverksamhet inom IOGT-NTO:

Du kan läsa om vår kommande verksamhet i vårt Kalendarium och i vår programtidning KOM MED…. Förutom de aktiviteter som finns med där har vi också återkommande verksamhet varje eller varannan vecka.
Återkommande verksamhet
Bräusspel:
På tisdagar kl 18.00 ojämna veckor spelar vi kortspelet Bräus under vägledning av Lennart och Gunnel Pettersson. I …

Av: , 2018-02-15
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00