Återkommande föreningsverksamhet inom IOGT-NTO:

Du kan läsa om vår kommande verksamhet i vårt Kalendarium och i vår programtidning KOM MED…. Förutom de aktiviteter som finns med där har vi också återkommande verksamhet varje eller varannan vecka.

Återkommande verksamhet

Bräusspel:
På tisdagar kl 18.00 ojämna veckor spelar vi kortspelet Bräus under vägledning av Lennart och Gunnel Pettersson. I Vita Huset. Arr: Oskars Minne

Kamratstödsverksamhet dit alla är välkomna:
Trivselkvällar på tisdagar kl 18.00 på Storgatan 20 i Hemse. Arr: Sudrets kamratstödsförening Heimdall

Av: , 2018-02-15

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00