Socialt arbete

Detta är IOGT-NTO:s socialt arbete

Det sociala arbetet blir en allt viktigare del hos IOGT-NTO. Ett 55-tal grupper är igång i landet. Många som är med i kamratstödet har själva haft eller har missbruksproblem. De är därmed medvetna om hur svårt det är att bryta med droger. Vi erbjuder gemenskap och meningsfull sysselsättning i drogfri miljö. ALLA som har behov av att träffa andra är välkomna att vara med! Du behöver alltså inte ha eller ha haft missbruksproblem.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00