Kamratstöd på Gotland

Kamratstöd är en del av IOGT-NTO:s sociala arbete. Det är ett stöd kamrater emellan för missbrukare och deras anhöriga, där även den ”vanlige” IOGT-NTO- medlemmen är en viktig person. En kamratstödjare är någon som ställer upp för människor i nöd. Kamratstöd kan vara en helnykter fritid i en ny gemenskap, där nyktra missbrukare träffar människor utan drogproblem. De som missbrukat har ofta sin bekantskapskrets bland andra missbrukare. Att vara med i en förening ger en meningsfull fritid och möjlighet att finna nya vänner.

Kamratstödet i Hemse

Kamratstödet har sin verksamhet på Storgatan 20, Hemse.

Vi träffas på tisdagar kl. 18-20.

Kontakt: Kålle Kjellin tel: 070-249 88 34

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00